سرویس ها

فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
83 فالور ویژه [حداقل سفارش 30k][ترکیب سه سرور][سرعت بالا] توضیحات 5,350  تومان 500000/30000 فعال
59 فالور توضیحات 5,900  تومان
  • قیمت نمایندگی ها
  • نمایندگی طلایی: (5,300  تومان )
  • نمایندگی نقره ای: (5,520  تومان )
  • نمایندگی برنزی: (5,664  تومان )
1000000/100 فعال
81 فالور سرور شماره دو - 6,700  تومان 50000/100 فعال
84 کامنت دلخواه - 13,200  تومان 50000/5 فعال
85 سفارش کامنت توضیحات 13,200  تومان 5000/10 فعال
لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
78 لایک توضیحات 2,100  تومان
  • قیمت نمایندگی ها
  • نمایندگی طلایی: (1,680  تومان )
  • نمایندگی نقره ای: (1,725  تومان )
  • نمایندگی برنزی: (1,770  تومان )
500000/100 فعال
ویو (ویدیو) اینستاگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.